Giv et sponsorpas og/eller bliv medlem

For at foreningen Sponsorpas Fredericia kan støtte udsatte børn og unge, er det nødvendigt at have indtægter. I så henseende går Sponsorpas Fredericia på to ben. Det ene hedder medlemmer, og det andet hedder sponsorer, herunder éngangsdonationer.

Bliv medlem

For Sponsorpas Fredericia er det vigtigt at have et så bredt fundament som muligt i arbejdet til fordel for udsatte børn og unge. Derfor vil vi gerne have så mange medlemmer som muligt. Det giver dels en bred forankring, og det giver dels en større kontaktflader. Og jo længere vi kan nå ud, desto bedre er det. Så derfor vil vi opfordre dig til at blive medlem, og lad gerne denne opfordring gå videre til dem, du kender, der kunne tænkes at ville støtte Sponsorpas Fredericia’ arbejde.

Et medlemsskab af Sponsorpas Fredericia koster 100 kroner om året. Medlemsskabet tegnes automatisk, når man indbetaler de 100 kroner på følgende konto: registreringsnummer 91 96 & kontonummer 4582 966 139.

For at sikre kontinuitet og for at gøre det administrativt meget lettere for vores kasserer beder vi om, at man efter at have angivet navn og adresse venligst også tilmelder overførslen til Betalingsservice. Det gør en stor forskel for os. Tak

Bliv sponsor og tegn et sponsorat

“Jeg kan forestille mig, hvor forfærdeligt det må være, at økonomien skulle være en hindring for, at ens barn kan dyrke en fritidsinteresse. Det gør ondt at høre, at nogle børn har det sådan.”

Citat fra ejendomsmægler Peter Møller, sponsor 

Din virksomhed kan også være med til at give udsatte børn og unge livsglæde og virkelyst. Det er værd at støtte sådanne børn fritidsaktiviteter, der ofte virker som et åndehul, som et frium for dem. Og det er i den forbindelse også værd at minde sig selv om, at ikke alle børn lever under så priviligerede forhold, at fritidsaktiviteter er en naturlig del af hverdagen. Her kommer din virksomhed i et samarbejde med Sponsorpas Fredericia ind i billedet, for uden økonomisk støtte kan arbejdet for udsatte børn og unge ikke lade sig gøre.

Vi er i Sponsorpas Fredericia helt afhængige af medlemsskab og af sponsorer. Støt os derfor i arbejdet for at give alle børn mulighed for at sige, at de elsker deres fritidsaktivitet, at den giver dem glæde og mening.

Et sponsorat giver kontinuitet og stabilitet

Du og din virksomhed kan være med til at skabe kontinuitet og stabilitet ved at tegne et treårigt sponsorat á 3.000 kroner per år. Det er helt afgørende vigtigt for de udsatte børn og unge, der har fået tildelt et sponsorpas af Sponsorpas Fredericia, at de ikke svigtes ved, at de må ophøre med den fritidsaktivitet, som et sponsorpas giver mulighed for. I Sponsorpas Fredericia vil vi gøre alt, hvad der er os muligt, for at den situation ikke skal opstå. Vi vil på børnenes og de unges vegne være taknemmelig for, hvis du og din virksomhed med et sponsorat vil være med til at sikre, at Sponsorpas Fredericia kontinuerligt kan uddele sponsorpas.

Hvad får min virksomhed ud af et sponsorat?

Først og fremmest er du med din støtte med til at sikre, at udsatte børn og unge får mulighed for i deres fritid at beskæftige sig med noget, de brænder for, noget, der er med til at gøre en forskel i deres liv her og nu, og samtidig også noget, der i et længere perspektiv styrker både den enkelte og fællesskabet – også på arbejdsmarkedet.

Sponsorer, der ønsker det, figurerer på vores hjemmeside under fanen Sponsorer, hvor der linkes til virksomhedernes hjemmesider.

Ønsker man at støtte arbejdet i Sponsorpas Fredericia anonymt, kan dette naturligvis også lade sig gøre, hvad enten det drejer sin om sponsorater eller éngangsbeløb.