Sponsorpas Fredericia er en forening, hvis eneste eksistensberettigelse og mål er at gøre det muligt for udsatte børn og unge at dyrke en fritidsaktivitet. Sponsorpas Fredericia træder til med økonomisk støtte i form af et sponsorpas, altså hel eller delvis betaling af kontingent, når forældrene ikke har mulighed for at betale for udgifterne til en fritidsaktivtet, og når Fredericia Kommunes muligheder for at støtte er opbrugt.